บริการ

ชื่อสินค้า :บริการจัดสินค้า
รายละเอียด :
  • บริการ Repack สินค้าโดยไม่ตัด Inner จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย
  • ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมบนสินค้า
  • จัดแยกสินค้าตามเส้นทางขนส่งหรือตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและนับจำนวนสินค้า
  • บริการเสริมอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า