บริการ

SERVICE


การให้บริการ Cold Chain Logistics ของบริษัท โมบายโลจิสติกส์ ครอบคลุมตั้งแต่การ "จัดซื้อ/จัดหา" ไปจนถึง "การส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้า"

 • บริการจัดซื้อจัดหา


  1. บริการภายใต้บุคคลากรที่มีความชำนาญการด้านการจัดซื้อจัดหา การให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และการบริการ ที่ต้องการของลูกค้า ณ เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้อง สถานที่ที่ถูกต้อง ปริมาณ และคุณภาพที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดหาได้ทั้งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ และดูแลสต๊อกสินค้าให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมบริการรับฝากสินค้า

  2. ให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าปรับอุณหภูมิ ครบวงจร

 • บริการด้านคลังสินค้า


  - ความสามารถในการจัดเก็บ 8,000 ตัน / 11,000 พาเลท
  - ห้องเก็บสามารถปรับอุณหภูมิได้จาก+15 ไปถึง–25 จำนวน 5 ห้อง
  - ห้องเก็บสามารถปรับอุณหภูมิได้จาก+5 ไปถึง+25 จำนวน 3 ห้อง
  - ช่องโหลดสินค้า 21 ช่อง
  - ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบ Selective
  - ให้บริการคลังสินค้า 7 วัน/สัปดาห์
  - ระบบการแสดงปริมาณ Stock สินค้า Online


  - รองรับการเชื่อมต่อระบบ ERP ของลูกค้า
  - ระบบ Barcode ในการบริหารจัดการสินค้า
  - ระบบการจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าเป็นหน่วยย่อย
  - CCTV’s ครอบคลุมพื้นที่คลังสินค้า
  - มี Generator Standby ตลอด 24 ชม.
  - มีพื้นที่ใช้เป็นสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาควบคลุมดูแลสินค้า

 • บริการ CROSS DOCK & DC


  พื้นที่ในการจัดกระจายสินค้าเป็นหน่วยย่อย ขนาด 580 ตารางเมตร

 • บริการจัดสินค้า


  1. บริการ Repack สินค้าโดยไม่ตัด Inner จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย

  2. ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมบนสินค้า

  3. จัดแยกสินค้าตามเส้นทางขนส่งหรือตามความต้องการของลูกค้า

  4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและนับจำนวนสินค้า

  5. บริการเสริมอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการจัดส่งสินค้า


  1. บริการขนส่งสินค้าด้วยรถปรับอุณหภูมิทั้งในเขตกรุงเทพฯ , ปริมณฑลและต่างจังหวัด

  2. บริการส่งสินค้าในหลากหลายรูปแบบ เช่นการขนส่งแบบเหมาคัน และร่วมขนส่งกรณีสินค้าที่จะส่งมีปริมาณน้อย

  3. บริการส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าชั้นนำ ทั้งรูปแบบการเหมาเที่ยวและร่วมขนส่งกับลูกค้ารายอื่น

  4. ควบคุมอุณหภูมิและบริหารการขนส่งด้วยระบบ GPS

  5. บริการส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ด้วยรอยยิ้มและมาตรฐานระดับสากล

   

 •       
  บริการงานหลังบ้านสำหรับสินค้าอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง ส่งออนไลน์
   
  1. พื้นที่จัดเก็บสินค้า แช่เย็น - แช่แข็ง 
  2. บริการหยิบจัด - แพ็คสินค้าตามออเดอร์ลูกค้า
  3. บริการจัดส่งสินค้า