บริการ

ชื่อสินค้า :บริการ Cross Dock
รายละเอียด :

พื้นที่ในการจัดกระจายสินค้าเป็นหน่วยย่อย ขนาด 580 ตารางเมตร