บริการ

ชื่อสินค้า :บริการส่งมอบสินค้า
รายละเอียด :
  • เก็บเงินสดลูกค้าปลายทาง
  • จัดทำ Invoice เพื่อส่งสินค้า
  • ให้บริการ Pack สินค้าส่งสินค้าเข้าเมืองโดย Taxi
  • ช่วยขายสินค้าผ่าน Website ; MBL Outlet