บริการ

ชื่อสินค้า :บริการด้านคลังสินค้า
รายละเอียด :
 • ความสามารถในการจัดเก็บ 8,000 ตัน/11,000 พาเลท
 • ห้องเก็บสามารถปรับอุณหภูมิได้จาก +15 ไปถึง –25 จำนวน 5 ห้อง
 • ห้องเก็บสามารถปรับอุณหภูมิได้จาก +5 ไปถึง +25 จำนวน 3 ห้อง
 • ช่องโหลดสินค้า 21 ช่อง
 • ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบ Selective
 • ให้บริการคลังสินค้า 7 วัน/สัปดาห์
 • ระบบการแสดงปริมาณ Stock สินค้า Online
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบ ERP ของลูกค้า
 • ระบบ Barcode ในการบริหารจัดการสินค้า
 • ระบบการจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าเป็นหน่วยย่อย
 • CCTV’s ครอบคลุมพื้นที่คลังสินค้า
 • มี Generator Standby ตลอด 24 ชม.
 • มีพื้นที่ใช้เป็นสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาควบคลุมดูแลสินค้า