บริการ

ชื่อสินค้า :บริการจัดส่งสินค้า
รายละเอียด :
  • ขนส่งสินค้าด้วยรถปรับอุณหภูมิทั้งในเขตกรุงเทพฯ , ปริมณฑลและต่างจังหวัด
  • บริหารจัดการขนส่งสินค้าโดยรูปแบบการร่วมขนส่งทั้งแบบเต็มคันและไม่เต็มคัน
  • จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าสัปดาห์ละ 1 ชม.
  • ควบคุมติดตามการขนส่งด้วยระบบ GPS
  • บริการแจ้งสถานการณ์จัดส่งสินค้าผ่านระบบ E-mail หรือ SMS
  • ส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและย้อนกลับได้