สถานที่ตั้ง

 ตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งคมนาคม บนถนน บางนา-ตราด ขาออก กม 19.5 ที่สะดวกต่อการเข้าถึง และ กระจายสินค้าไปยังจุดสำคัญต่างๆ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ, ท่าเรือกรุงเทพ, ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ การเชื่อมต่อไปยังเส้นทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย