สมัครงาน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
จำนวน
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพศชายเท่านั้น
2. อายุ 20-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 1 ปีขึ้นไป
4. มีใบขับขี่รถยนต์ ถ้ามีใบขับขี่อนุญาตประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีจิตใจรักงานด้านบริการ
6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำได้
7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
สวัสดิการ
- ค่าเที่ยวในการขับรถ
- โบนัสประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี Salary Increase
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- กิจกรรมนอกสถานที่
- บ้านพักตากอากาศ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้)
 
พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพศชายเท่านั้น
2. อายุ 20-35 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการขับรถขนส่งสินค้า 1 ปีขึ้นไป
4. มีใบขับขี่รถยนต์ ถ้ามีใบขับขี่อนุญาตประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีจิตใจรักงานด้านบริการ
6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำได้
7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
สวัสดิการ
- ค่าเที่ยวในการขับรถ
- โบนัสประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี Salary Increase
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- กิจกรรมนอกสถานที่
- บ้านพักตากอากาศ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้)
 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. อายุ 25-40 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี
4. มีประสบการณ์ Inventory, Fifo, cycle count งานคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 
สวัสดิการ
- โบนัส
- การปรับเงินเดือนประจำปี Salary Increase
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- กิจกรรมนอกสถานที่
- บ้านพักตากอากาศ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้)
 
พนักงานคลังสินค้า(เช็คเกอร์)
จำนวน
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. อายุ 25-40 ปี
3. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. มีประสบการณ์ Inventory, Fifo, cycle count งานคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 
สวัสดิการ
- โบนัส
- การปรับเงินเดือนประจำปี Salary Increase
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- กิจกรรมนอกสถานที่
- บ้านพักตากอากาศ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้)
 
พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
จำนวน
1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพศหญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ในด้านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft office ได้ดี


สวัสดิการ
- โบนัส
- การปรับเงินเดือนประจำปี Salary Increase
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- กิจกรรมนอกสถานที่
- ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้)